Właściwość

Wierzyciel ma prawo wyboru Komornika Sądowego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. W przypadku wyboru Komornik działa poza obszarem swojego rewiru komorniczego (art. 8 ust. 5 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o komornikach sądowych i egzekucji).
 

Wierzyciel dokonując wyboru Komornika składa, wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji oświadczenie na piśmie, że korzysta z prawa wyboru Komornika (art. 8 ust. 6 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o komornikach sądowych i egzekucji).

Komornik działa w obszarze swojego rewiru komorniczego. Rewirem komorniczym jest obszar właściwości Sądu Rejonowego w Toruniu:

Miasta :
  • Toruń
  • Chełmża
Gminy :
  • Chełmża
  • Liubicz
  • Łysomice
  • Łubianka
  • Obrowo
  • Wielka Nieszawka
  • Zławieś Wielka